logo

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es
Inicio » Grupos de Investigación

Grupos de Investigación

Laboratorio de Análise Estrutural

[LAE] – Deseño e análise de sistemas estruturais, metálicos e mixtos, vibracións e impacto, unións semirrígidas, rehabilitación, escaneamento e impresión 3D.

Laboratorio de Enxeñería Mecánica

[LIM] – Dinámica de sistemas multicorpo: simulación por computador do movemento de sistemas mecánicos móbiles (tamén do corpo humano).

Laboratorio de Aplicacións Industriais do Láser

[LAIL] – Modelización numérica da interacción láser-materia en aplicacións industriais do procesado de materiais.

Grupo de Enxeñaría Enerxética

[INGEN] – Analiza e estuda os procesos de transferencia de calor e materia para mellorar a eficiencia enerxética de procesos industriais.

Grupo de Ciencia e Enxeñaría de Materiais

[CIM] – Metalografía, comportamento tribolóxico e comportamento mecánico de materiais metálicos.

Grupo de Enxeñaria Mixto

[GEM] – Investigación aplicada no sector naval e industrial: acuicultura, eficiencia enerxética, deseño e desenvolvemento de produtos, control e planificación da produción.

Grupo Integrado de Enxeñaría

[GII] – Investigación aplicada orientada á transferencia de coñecemento e á xeración de novos produtos na contorna industrial.

Grupo de Polímeros

Desenvolvemento e caracterización de materiais poliméricos e compósitos de matriz polimérica, síntese de novos materiais etc.

Sistemas Térmicos e Transferencia de Calor

[SISTER] – Investigación e desenvolvemento de sistemas avanzados de xeración e transformación de enerxía.

Propiedades Térmicas e Reolóxicas dos Materiais

[PROTERM] – Transformación, moldeamento de materiais, eficiencia e xestión enerxética na industria.

Áreas de investigación

LIÑAS ESTRATÉXICAS

INNOVACIÓN

LABORATORIOS