logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

10

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
HRS4R

Estratexia de recursos humanos para investigadores

Co obxectivo de atraer o mellor talento investigador, aliñamos a nosa política de recursos humanos coa estratexia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers), recoñecemento obtido pola UDC en 2017.

Este recoñecemento garante o noso compromiso cos valores da Carta Europea de Investigadores e do Código de Conducta para a Contratación de Investigadores. Seguimos estes principios, co obxectivo de establecer e asegurar procedementos transparentes de contratación e avaliación. Queremos realizar unha investigación punteira, de calidade e afín aos valores que marca a estratexia HRS4R. Por iso, tomamos en conta os aspectos éticos e profesionais vinculados ao traballo do persoal investigador. Favorecemos a súa implantación. Tamén, apostamos pola formación continua, coa finalidade de mellorar a capacitación e contribuír ao desenvolvemento profesional e da carreira investigadora de todos os membros adscritos ao centro de investigación. A dirección do centro forma parte da comisión delegada para a implantación da Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la UDC.

O logo HR Excellence in Research ofrece recoñecemento público ás institucións de investigación que aliñan as súas políticas de recursos humanos cos principios definidos na Carta e o Código (Charter & Code). As institucións que recibiron devandito recoñecemento teñen o dereito para usar o logo para destacar o seu compromiso coa implantación de procedementos transparentes de contratación e avaliación de investigadores.

CONOCE A NUESTROS INTEGRANTES

EQUIPO

PONTE EN CONTACTO CON EL CENTRO

CONTACTO