logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

O Laboratorio de Polímeros acolle o Laboratorio de Polímeros Funcionais e o Laboratorio de Plásticos.O primeiro encárgase do estudo do comportamento estrutural e termodinámico dos semiconductores orgánicos en películas delgadas., mentres que o segundo traballa no deseño, o procesado e a caracterización de novos compostos poliméricos para diversas aplicacións, entre outras, tecnoloxías de impresión 3D.

Laboratorio de Polímeros Funcionais

Laboratorio de Plásticos (LABPLAST)

Instalacións

Polimeros funcionales
Polimeros funcionales

Laboratorio de Polímeros Funcionais

LABPLAST

Sala de Extrusión do LABPLAST

Sala de Reoloxía, Caracterización e Control de Calidade do LABPLAST

Sala de Impresión do LABPLAST

Sala de moldeamento por inxección do LABPLAST

Tipos de ensaios no Laboratorio de Polímeros Funcionais

Polimeros funcionales

Estudamos procesos físicos fundamentais mediante os cales desenvolve a microestrutura en semiconductores orgánicos.

Para iso, utilizamos técnicas experimentais clave baseadas nas seguintes tecnoloxías:

Calorimetría de varrido rápido (FSC):
Con ela estudamos cambios termodinámicos en semiconductores orgánicos, como a cristalización, a fusión, as transicións cristalino-líquido e a transición vítrea.

Difracción de raios X de incidencia rasante (GIWAXS e GISAXS) 

Utilizamos esta tecnoloxía para sondar a microestrutura de estado sólido de películas delgadas na escala de lonxitude entre 0,1 e 100 nm.

Microscopia/espectroscopia óptica polarizada (POM/S).
Mediante esta técnica avaliamos as transicións de fase inducidas termicamente en películas delgadas e rexistramos os espectros de transmitancia óptica baixo polarización cruzada mentres se lle aplica o protocolo térmico desexado á mostra. Esta técnica pode seguir a cinética das transicións de fase que implican cambios de birrefrinxencia medibles.

Tipos de ensaios que se realizan no LABPLAST

LABPLAST

Ensaios normalizados

Probas de accesibilidade por extrusión e inxección

Desenvolvemento de novas formulacións

Contacto do Laboratorio de Polímeros Funcionales

Correo electrónico: jaime.martin.perez@udc.es.gal / j.asatryan@udc.es.gal
Web: www.jaimemartinlab.es
Teléfono: +34 881 013 485

Contacto do LABPLAST

Correo electrónico: maria.jose.abad@udc.es.gal
Teléfono: +34 881 013 414 / 881 013 415