logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

Acreditado pola Entidade Nacional de Acreditación (Enac), como laboratorio de ensaios de produtos petrolíferos e biocombustibles, a súa principal actividade é a análise e a realización de ensaios para asegurar a calidade dos combustibles líquidos e gaseosos que chegan até o consumidor. Tamén desenvolve formación e asesoría, por solicitude e investigación dentro de programas de I+D+i.

Instalacións

LABCOM
LABCOM

Equipamento principal

• Analizador de xofre nitróxeno Euroglass
• Analizador elemental Leco
• Destiladores automáticos Tanaka
• Analizadores automáticos Pensky Martens e Cleveland
• Analizadores semiautomáticos Petrotest
• Equipo para a determinación automática do punto de obstrución ao filtro en frío, punto de enturbamento e punto de fluidez crítica.
• Baños refrixerantes, de ultrasóns, termostáticos Julabo e Schott,
• Baño termostático de auga e aceite, Memmert.
• Estufa Memmert
• Incubadoras
• Axitador
• Centrifugadora de tipo cogomelo Oil Test
• Viscosímetro rotacional, Cannon Marine Fuels
• Cromatógrafos de gases GC-MS, FID e TCD
• Calorímetro isoperibólico Leco
• Espectroscopios FTIR Grabner e Eralytics
• Equipo de filtración: rampla de filtración Sartorius e bomba sen carga Büchi V-500.
• Balanzas analíticas
• Medidor de pH metro/condutímetro
• Valorador volumétrico e coulométricos
• Espectrómetro FRX de sobremesa,
• Equipos para a determinación da cor e corrosión por cobre de produtos petrolíferos

• Equipo para a determinación da corrosión por cobre de produtos petrolíferos.
• Densímetro dixital
• Forno de mufla
• Equipo para a determinación da demulsibilidade
• Equipo para a determinación do contido de auga, por destilación
• Destilador de auga Pobel
• Sondas de temperatura certificadas, resolución ± 0,01°C
• Miniregistrador de datos de temperatura Microlite
• Medidores de condicións ambientais
• Manómetro de presión diferencial
• Cronómetros certificados
• Aerómetros de todos os rangos entre 650 e 1100 kg/m3
• Viscosímetros Cannon/Fenske
• Termómetros de máxima e mínima certificados
• Balanza de medición de humidade PCE/MB 210C + software
• Balanza de precisión Gram SBZ6000
• Peneira para análise granulométrica
• Tacómetro PCE
• Luxómetro LM-120
• Sonómetro SM-10
• Termómetro de infravermello IR-710-EUR

LABCOM
LABCOM

Gases

Tipos de ensaios

LABCOM

Procesos

LABCOM
LABCOM

Contacto

Correo electrónico: combust@udc.es.gal
Web: www.labcomb.es
Teléfono: +34 881 013 419 / 881 013 421