logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

A Canle de Ensaios Hidrodinámicos é unha infraestrutura singular, das poucas existentes en España, destinada á realización de ensaios con modelos a escala de buques e artefactos. Búscase nela estudar, entre outros aspectos, o seu comportamento no mar en distintas condicións de ondada, e o fondeo así como levar a cabo tests de autopropulsión tanto en augas tranquilas como en ondas.

Instalacións

grua portico
ensayos hidrodinámicos

Equipos

O carro de monitorización e seguimento é unha plataforma motorizada, cuxo desprazamento admite tanto un control remoto programable como un control directamente manual, o que posibilita facer un seguimento preciso dos modelos ou vehículos ensaiados. Esta plataforma ten un peso aproximado de 250 kg, unha carreira que abarca 45 m dos 55 m totais de lonxitude da canle e unhas dimensións de 5000 x 1130 x 355 mm. O seu accionamento é eléctrico, e permite alcanzar unha velocidade máxima de 3 m/s.

O xerador de ondas é do tipo flap pivotante. Ten a capacidade de producir ondas tanto regulares como irregulares segundo diferentes espectros típicos (Jonswap, Bretschneider, TMA) ou espectros de ondada definidos polo usuario. Así mesmo, o xerador dispón dun sistema de absorción activa de ondas, que lle permite reducir en gran medida os tempos de espera entre distintos ensaios con ondas. O software de control do xerador conta cun sistema de toma de datos de movemento de pa e de altura e período de onda xerados.

Instrumentación

O sistema de captura de movementos baixo a auga componse de tres cámaras (QUALYSIS MIQUS M3), capaces de determinar os parámetros de movemento dunha serie de marcadores situados sobre o obxecto cuxa dinámica desexa coñecerse. Mediante o procesado dos datos obtidos coas cámaras, o sistema é capaz de medir os movementos en seis graos de liberdade sen necesidade de interacción física, o cal é especialmente útil cando os movementos que se desexan coñecer son de elevada amplitude.

O sistema de medición da ondada consta dun conxunto de galgas, unha tarxeta de adquisición de datos e un software que permite obter os datos das ondas nos puntos en que están situadas. Alén disto, co devandito software poden posprocesarse os datos para realizar unha análise máis avanzada.

O sistema de medición inercial componse dun conxunto de inertial measurement units (IMU) sen fíos do fabricante Xsense con sensores de microsistemas electromecánicos (MEMS) en que se inclúen magnetómetros, giróscopos e acelerómetros, que proporcionan as velocidades angulares, as aceleracións, o campo magnético e a orientación do modelo que se desexa ensaiar.

ensayos hidrodinámicos
ensayos hidrodinámicos

Modelos

Robots submarinos

robot submarino
robot submarino

Tipos de ensaios

Ensaios de estabilidade e amortecemento

Contacto

Correo electrónico: vicente.diaz.casas@udc.es.gal
Teléfono: +34 881 013 857