logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

Simulación por computador de sistemas mecánicos móbiles, con aplicacións prácticas nos campos da automoción, biomecánica, maquinaria e marítimo, que se estende ao desenvolvemento de prototipos físicos e á experimentación cando os proxectos así o requiren.

automoción
automoción

Liña de biomecánica

biomecánica
biomecánica

Liña marítima

Tipos de ensaios

A especialidade do LIM consiste no desenvolvemento de aplicacións informáticas personalizadas de acordo coas necesidades do usuario para a resolución de problemas do campo dos sistemas mecánicos móbiles, xunto cos dispositivos físicos que sexan necesarios.

Automoción

automoción
automoción

Biomecánica

biomecánica
biomecánica

Maquinaria

Sector marítimo

Contacto

Correo electrónico: javier.cuadrado@udc.es.gal
Web: https://lim.ii.udc.es/
Teléfono: +34 881 013 873