logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es

O laboratorio e os seus anexos, contan con equipos para o ensaio de procesos de transferencia de materia e enerxía ligados á depuración de gases de combustión, incluída unha cámara de combustión e unha torre de lavado con instrumentación e equipos de medida.

Realízanse simulacións de procesos desde o punto de vista enerxético e CFD a través de software científico. Disponse dun cilindro de alta presión para o estudo de materiais baro e respirocalóricos.

INGENIERÍA ENERGÉTICA
INGENIERÍA ENERGÉTICA
INGENIERÍA ENERGÉTICA
INGENIERÍA ENERGÉTICA
INGENIERÍA ENERGÉTICA
INGENIERÍA ENERGÉTICA

No equipo de lavado de gases, establécense previamente o tipo de recheo e a súa altura, así como as correntes de gas e fluído absorbente. Unha vez estabilizado o sistema, analízanse as concentracións de dióxido de xofre á entrada e á saída do equipo. Por outra banda, determínase a caída da presión en dirección radial e axial. Deste xeito fíxanse, entre outros parámetros, a eficiencia dae separación e a enerxía necesaria. 

No cilindro de alta presión, disponse un material barocalórico que é sometido a unha presión hidráulica máxima de 500 bar. O fluído realiza a función de presurización e de transferencia de calor. Monitorízanse os cambios de temperatura do material, así como as ramplas de ascenso e descenso dao presión, o que permiteindo caracterizar o material, que pode dispoñerse en forma compactada ou disolto no propio fluído. 

Contacto

Correo electrónico: alvaro.baalina@udc.gal
Teléfono: +34 881 014 253