logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es
Inicio » Grupos de investigación

Grupos de Investigación

Lab. Análisis Estrutural

[LAE] – Deseño e análise de sistemas estruturais, metálicos e mixtos, vibracións e impacto, unións semirríxidas, rehabilitación, escaneado e impresión 3D.

Lab. Ingeniería Mecánica

[LIM] – Dinámica de sistemas multicorpo: simulación por ordenador do movemento de sistemas mecánicos móbeis (tamén corpo humano)

Lab. Aplicaciones Industriales del Láser

[LAIL] – Modelización numérica da interacción láser-materia en aplicacións industriais do procesado de materiais.

Grupo de Ingeniería Energética

[INGEN] – Analiza e estuda os procesos de transferencia de calor e materia para mellorar a eficiencia enerxética de procesos industrias.

Grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales

[CIM] – Metalografía, comportamento tribolóxico e comportamento mecánico de materiais metálicos.

Grupo de Ingeniería Mixto

[GEM] – Investigación aplicada no sector naval e industrial: acuicultura, eficiencia enerxética, deseño e desenvolvemento de produtos, control e planificación de produción.

Grupo Integrado de Ingeniería

[GII] – Investigación aplicada orientada á transferencia de coñecemento e á xeración de novos produtos no entorno industrial.

Grupo de Polímeros

Desenvolvemento e caracterización de materiais poliméricos e compósitos de matriz polimérica, síntese de novos materiais, etc.

Sistemas Térmicos y Transferencia de Calor

[SISTER] – Investigación e desenvolvemento de sistemas avanzados de xeración e transformación de enerxía.

Propiedades Térmicas y Reológicas de los Materiales

[PROTERM] – Transformación, moldeo de materiais, eficiencia e xestión enerxética na industria.

Áreas de investigación

LÍNEAS ESTRATÉXICAS

INNOVACIÓN

LABORATORIOS