logo
Logo de la UDC Logo de CIF Centros de investigación de la UDC: CITIC / CITEEC / CICA

Nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Navales e industriales (CITENI) de la Universidad da Coruña (UDC) está ubicado en el Campus Industrial de Esteiro, Ferrol.

VISÍTANOS Campus de Esteiro s/n 15403 Ferrol, a Coruña. 981 33 74 00 citeni@udc.es
Laboratorio de propiedades termicas y reologicas de materiales
unión de todas as capacidades

Áreas científicas

A axenda científica do CITENI engloba 3 liñas de investigación que se corresponden co as catro dimensións multidisciplinares e que se basea o enfoque estratéxico do centro. Foron desenvolvidas en función das capacidades internas, as necesidades do tecido produtivo e os avances en materia de I+D:

Tecnoloxías e procesos navais
Loxística e Xestión Enerxética e Sustentabilidade
Tecnoloxías e procesos industriais

Dimensións multidisciplinares

Por outra banda, cada unha das áreas non debe entenderse como un ámbito illado, senón que existen relacións entre elas que dan lugar a novas liñas que establecen pontes entre as diferentes áreas, como nestes casos:

Estas liñas conforman o punto de partida do CITENI como suma de grupos e investigadores/as individuais. A unión de todas estas capacidades cunha visión integradora permitirá a formulación de novos proxectos que contribuirán a alcanzar o nivel de excelencia e o grao de singularidade que son obxectivos fundamentais do CITENI

LIÑAS DE TRABALLO

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Dr. Beceiro, Dra. Castro e Dra. Zaragoza

INVESTIGADORES INDIVIDUAIS